Cennik

waga

Wynagrodzenie radcy prawnego jest ustalane indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, ilości i rodzaju analizowanych przez prawnika dokumentów, miejsca oraz czasu realizacji zlecenia, a także wielu innych czynników. Obsługa prawna firm przez naszą kancelarię również wyceniana jest indywidualnie, w przypadku stałej współpracy zazwyczaj jest to zryczałtowana kwota płatna co miesiąc.

W przypadku zastępstwa procesowego stosujemy stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804).