Radca prawny – prawo cywilne Chorzów

młot sędziowski

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.), czyli główne źródło prawa cywilnego reguluje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji – osobami prawnymi określanymi, jako podmioty prawa prywatnego.

Dziedzina ta dzieli się na wiele podgałęzi, a w naszej kancelarii radca prawny ds. prawa cywilnego zajmuje się sprawami dotyczącymi:

  • kredytów,
  • odszkodowań,
  • zwrotu nakładów.
  • zasiedzeń
  • podziału majątku itp.

Oferujemy doradztwo, pomoc w sporządzaniu pism i reprezentację Państwa przed sądem. Naszą ofertę kierujemy głównie do klientów z Chorzowa i okolic, ponieważ siedziba naszej kancelarii znajduje się właśnie w tym mieście.

Odszkodowania – Chorzów

Zajmujemy się sprawami związanymi z uzyskaniem odszkodowania, czyli kwoty pieniężnej, przysługującej osobie poszkodowanej na przykład w wyniku wypadku drogowego, błędu medycznego, nierzetelności usługodawcy czy innego rodzaju zdarzeń. Radca prawny może pomóc Państwu w dochodzeniu odszkodowań poprzez:

  • analizę dokumentów związanych ze szkodą i ocenę, czy przysługuje Państwu roszczenie o odszkodowanie;
  • przygotowanie pozwu lub pisma przedsądowego;
  • współpracę z ubezpieczycielem w celu uzyskania odszkodowania;
  • reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych lub przed innymi organami;
  • negocjowanie warunków ugody z drugą stroną, w celu uzyskania jak najkorzystniejszych warunków dla klienta.

W przypadku uzyskania odszkodowania radca prawny może pomóc Państwu również w kwestiach związanych z opodatkowaniem otrzymanej kwoty oraz w sprawach dotyczących zabezpieczenia praw poszkodowanego w przyszłości.

Porady radcy prawnego w zakresie nieruchomości – Chorzów

W zakres usług naszej kancelarii wchodzi również doradztwo radcy prawnego w zakresie nieruchomości. Oferujemy Państwu kompleksową obsługę na każdym etapie inwestycji – udzielamy porad oraz wsparcia w związku z zakupem i sprzedażą obiektów budowlanych. Możemy pomóc także w sporządzeniu dokumentów, w tym również umów dotyczących korzystania z nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!