Radca prawny – prawo rodzinne Chorzów

mężczyzna trzymający kobiece dłoniePrawo rodzinne to gałąź prawa cywilnego, która reguluje zarówno kwestie majątkowe, jak i niemajątkowe związane z relacjami rodzinnymi. Przepisy z zakresu prawa rodzinnego znajdują się przede wszystkim w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Jednym z najważniejszych aspektów prawa rodzinnego jest uregulowanie relacji pomiędzy małżonkami, w tym zawarcie i ustanie związku małżeńskiego oraz zasady wspólności majątkowej małżeńskiej. W tym zakresie istotne są także umowy regulujące stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Prawo rodzinne obejmuje również przepisy regulujące stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, w tym kwestie macierzyństwa, ojcostwa oraz władzy rodzicielskiej. Jest to ważna część prawa, która ma na celu zapewnienie dobra dziecka i jego praw oraz ochrona interesów rodziny.

W naszej kancelarii mogą Państwo skorzystać z porady radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym. Zajmujemy się m.in.:

  • rozwodami z orzekaniem o winie,

  • rozwodami bez orzekania o winie,

  • separacjami,

  • sprawami o alimenty,

  • sprawami związanymi z ustalaniem ojcostwa.

Oferujemy doradztwo, pomoc w sporządzaniu pism, a także reprezentację klienta przed instytucjami.

Podział majątku – Chorzów

Oferujemy Państwu usługi radcy prawnego w zakresie podziału majątku. Są działania, które mają na celu pomóc klientowi w uregulowaniu stosunków majątkowych w wyniku rozwodu lub rozwiązania innej relacji małżeńskiej, a także w przypadku podziału majątku w sprawach spadkowych lub w innej sytuacji, w której konieczne jest rozdzielenie wspólnych majątkowych interesów.