Windykacja należności – Chorzów

stos monetCzasami nawet wieloletnia współpraca może przerodzić się w spór. W przypadku, gdy mają Państwo do czynienia z nierzetelnym kontrahentem lub klientem, nasza kancelaria prawna oferuje wsparcie w odzyskaniu należności. Prowadzimy legalną windykację należności w Chorzowie, która może obejmować przede wszystkim:

  • wysłanie wezwania do zapłaty – na początku sugerujemy przesłanie z naszej kancelarii prawnej wezwania dłużnika do dobrowolnej zapłaty, co często pozwala uniknąć procesu sądowego i dodatkowych kosztów;

  • pozew o zapłatę – jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniesie skutku lub już wcześniej sami wezwali Państwo dłużnika do zapłaty i od razu wolą skierować sprawę do sądu, nasz radca prawny przygotuje odpowiedni pozew i będzie reprezentował Państwa interesy podczas procesu sądowego;

  • egzekucję – po uzyskaniu korzystnego wyroku sądowego, jeśli dłużnik nadal nie będzie skłonny do zapłaty, nasza kancelaria prawna przygotuje wniosek egzekucyjny, a następnie radca prawny wystąpi do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Nasza kancelaria pomaga we wszystkich sprawach związanych z powstaniem długu, takich jak nieopłacona faktura, kary umowne, odszkodowania, zadośćuczynienie, zapłata na podstawie weksla, zwrot pożyczki, a także w przypadkach, gdy dłużnik wyzbywa się majątku, aby uniemożliwić lub utrudnić windykację. Oferujemy również pomoc w sądowym uznaniu, że czynności dłużnika są bezskuteczne wobec wierzyciela.

Nasze usługi kierujemy nie tylko do firm, ale też do klientów indywidualnych, którzy bezskutecznie starają się odzyskać swoje pieniądze. Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.